GARANTIVILKÅR

4th generasjons økser i Fiskars X-series (offisielt lansert 1.8.2015)) er fremstilt ved hjelp av avanserte tekniske produksjonsmetoder og materialer. Produktene våre er testet, og resultatene viser ypperlig ytelse i forhold til aktivitetene og miljøene produktene ble utformet for. Uansett hvor grundig produksjonsprosessen er, kan det oppstå feil. For å sikre at kundene våre får en best mulig opplevelse har vi gitt  (Fiskars 4th generasjons X-series økser), en internasjonal, begrenset 25 års garanti som dekker produksjonsfeil.

Denne garantien er gyldig utelukkende innen EU-området, i Sveits, Norge, Australia, New Zealand, Russland, Ukraina, Tyrkia og Kasakhstan.

For garantien gjelder følgende vilkår:

Denne garantien er kun gyldig ved webregistrering (www.fiskars.eu/warranty) av produktet innen (30) dager etter kjøp.

Garantien gjelder ikke når produkter brukes til andre formål enn de opprinnelig var tiltenkt for, og når produkter brukes til kommersielle/profesjonelle formål eller utleie.

Garantien dekker ikke produkter som har vært reparert eller forsøkt reparert uten godkjenning av Fiskars

Garantien dekker ikke skade som følge av:

 • Mislighold eller modifisering av produktet
 • Uhell
 • Tap av produktet
 • Unnlatelse av å varsle forhandleren/Fiskars innen rimelig tid etter at skaden har oppstått.
 • Skade på produktet som følge av bruk av produktet på en måte det ikke er tiltenkt for eller misbruk av produktet.
 • Bruksslitasje ved normal bruk.
 • Ekstreme temperaturer: Varme, flammer, langvarig varme over +40 grader celsius eller under -30 grader celsius.
 • Manglende overholdelse av nødvendig vedlikehold, for eksempel rengjøring av produktet etter bruk og oppbevaring på et vær- og solskjermet sted.
 • Bruk av uegnede rengjøringsmetoder eller rengjøringsmidler, for eksempel syrer eller løsemidler.
 • Defekter forårsaket av værforhold, for eksempel rust eller fargeendring.
 • Garantien er ikke gyldig i spesielt aggressive eller etsende miljøer, for eksempel i marine- eller industrimiljøer, eller i miljøer med konstant kontakt med vann, kjemikalier, aske, sement eller støv.

Hvis du oppdager feil ved produktet (Fiskars 4th generasjons X-series økser)  i utførelse eller materialer, leverer du inn produktet sammen med et garantikrav i butikken der produktet ble kjøpt. Garantikrav må sendes i skriftlig form innen tretti (30) dager fra tidspunktet da defekten oppsto eller skulle ha blitt oppdaget. Kravet må inneholde navn, adresse og telefonnummer til eier, dokumentasjon på og dato for kjøpet, typen defekt samt datoen da den først ble oppdaget. Produktet kan også returneres med vanlig postforsendelse til butikken der det ble kjøpt.

Fiskars forbeholder seg retten til å godkjenne returen. Hvis den godkjennes, vil produktet bli reparert eller byttet med et tilsvarende produkt etter Fiskars forgodtbefinnende. Hvis det dreier seg en modell som er gått ut av produksjon, vil det defekte produktet erstattes med den modellen i det aktuelle utvalget som ligner mest.

Fiskars er ikke ansvarlig for tilfeldige, indirekte, spesielle eller følgemessige skader, inkludert, men ikke begrenset til, skade på eller tap av bruk for ethvert utstyr, tap av salg eller fortjeneste eller forsinkelse eller manglende innfrielse av denne garantiforpliktelsen.

Denne garantien gitt av produsenten er et tillegg til og påvirker ikke garantier som gis av forhandleren, den avgrenser eller erstatter heller ikke eventuelle juridiske garantier som en kunde kan være bundet av i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning.

Erstatning eller reparasjon av produktet skal ikke gjelde ut over perioden for den opprinnelige garantien.

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki, Finland