Xact Garanti

Fiskars XactTM serien er blitt laget med avansert teknologi og bruk av de beste materialer. Våre produkter er testet under de forhold de er beregnet til å bli brukt i, likeledes til det bruk de er beregnet for. For å gi deg som kunde forsikringer om at vi holder det vi lover, gir vi 25 års garanti mot produksjonsfeil på hele XactTM serien (gjelder ikke Weeder Ugressfjerner).

Garantien er gjeldende i følgende områder EU, Sveits, Norge, Australia, New Zealand, Russland, Ukraina, Tyrkia og Kasakstan.

Garantibetingelser:

Garantien frafaller hvis produktet blir brukt til noe annet enn det er ment for, at det blir modifisert, uansvarlig bruk eller at det blir slitt under bruk. Likeledes dekker ikke garantien erstatning hvis produktet blir mistet eller stjålet.  

Tillegg:

• Garantien frafaller hvis produktet blir brukt til profesjonelt bruk eller utleie

• Garantien frafaller hvis produktet er forsøkt reparert av andre enn de som er godkjente av Fiskars 

Garantien frafaller som følge av:

• At skaden ikke er innrapportert innen rimelig tid til Fiskars eller Fiskars' forhandlere
• Forsøk på med vilje ødelegge produktet
• Ekstreme temperaturer som vedvarende belasting i over + 40 grader og under - 30 grader celsius
• Bruk av sterke rengjøringsmidler som kan skade overflaten på produktet

• Defekter forbundet med værforhold, herunder rust og falming

• Hvis produket blir brukt under særdeles vanskelige forhold som konstant vannpåkjenning, kjemikalier, aske eller sement 

Finner du feil med ditt Fiskars XactTM produkt så ta kontakt med utsalgsstedet du kjøpte produktet. Garantisaker må innrapporteres senest 30 dager etter at skaden er oppdaget. Garantisaken må merkes med eiers navn og adresse og telefon nummer, samt med en kopi av kvitteringen. Videre skal feilen beskrives så godt som mulig. 

Godkjenning av garantien kan kun utføres av Fiskars.  Blir saken godkjent blir produktet erstattet av samme produkt, og er produktet utgått blir det erstattet av en lik modell i daværende sortiment.

Fiskars kan ikke klandres for tredje parts skader, feil og mangler, ei heller for følgene av at produktet ikke står til forventningene.  

Denne garantien er i tillegg til eventuelle andre garantier som forhandleren legger opp til, dog erstatter den ikke eventuelle lovpålagte lover og regler nasjonalt.

 

Fiskars Finland Oy Ab

Hämeentie 135 A, PL 130

00561 Helsinki