X-series & Norden Øksegaranti

FISKARS' NORDEN-ØKSER OG FJERDE GENERASJONS X-ØKSER INTERNASJONAL BEGRENSET GARANTI FOR ØKSER

Generelle garantivilkår

Fiskars' Norden-økser og fjerde generasjons X-økser er fremstilt ved hjelp av avanserte tekniske produksjonsmetoder og materialer. Produktene våre er grundig testet, og resultatene viser topp ytelse med tanke på aktivitetene og miljøene produktene er laget for. Uansett hvor grundig produksjonsprosessen er, kan det oppstå feil. For at kundene våre skal få en best mulig brukeropplevelse, gir vi Fiskars' Norden-økser og fjerde generasjons X-økser tjuefem (25) års internasjonal begrenset garanti som dekker defekter i materialer eller utførelse.

Garantiperioden på tjuefem (25) år starter fra og med den opprinnelige kjøpsdatoen. Denne garantien er bare gyldig i EU, Sveits, Norge, Australia, New Zealand, Ukraina, Tyrkia og Kasakhstan. Denne garantien er bare gyldig ved registrering av produktet på internett innen tretti (30) dager etter kjøpet.

Denne garantien kommer i tillegg til og påvirker ikke garantier som gis av forhandleren, og den påvirker heller ikke juridiske rettigheter du måtte ha i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning.

Utelukkelser og begrensninger knyttet til garantien

Garantien gjelder ikke

 • når produktene brukes i nærings-, yrkes- eller utleiesammenheng
 • ikke produkter det har blitt utført endringer på, som har vært reparert, eller som har vært forsøkt reparert uten godkjenning av Fiskars

Garantien dekker ikke defekter eller skade som kan tilskrives eller skyldes

 • vanlig slitasje (blant annet riper eller avskraping)
 • eventuelle endringer i produktets utseende så fremt de ikke påvirker produktets funksjonalitet
 • misbruk, røff håndtering, skjødesløshet eller uhell, for eksempel hvis produktet slås eller bankes på, mistes eller knuses
 • bruk som strider med tiltenkt eller anbefalt bruk
 • ekstreme temperaturer (for eksempel varme, ild eller vedvarende temperaturer på over +40 grader Celsius eller under -30 grader Celsius)
 • manglende pleie (for eksempel manglende rengjøring av produktet etter bruk) og oppbevaring der produktet er utsatt for vær og vind og direkte sollys
 • feil eller utilstrekkelig pleie eller oppbevaring (som forårsaker rust eller falming)
 • uegnede rengjøringsmetoder eller -midler, for eksempel syrer eller løsemidler
 • særlig aggressive eller etsende miljøer (for eksempel i marine eller industrielle miljøer eller i miljøer med stadig kontakt med vann, kjemikalier, aske, sement eller støv)

Garantiservice

Garantikrav må sendes i skriftlig form sammen med det defekte produktet til nærmeste Fiskars kundeservice i løpet av garantiperioden og innen tretti (30) dager fra tidspunktet da defekten oppsto eller skal ha blitt oppdaget. Kravet må inneholde navn, adresse og telefonnummer til eier, kjøpsdato, beskrivelse av defektens art samt datoen da den først ble oppdaget.

Godkjenning av garantikravet skjer etter Fiskars' skjønn. Hvis kravet godkjennes, vil produktet, etter Fiskars' skjønn, enten bli reparert eller erstattet med et tilsvarende produkt. Hvis modellen er utgått, blir det defekte produktet erstattet med en tilsvarende modell fra den nåværende porteføljen. Erstatning eller reparasjon av produktet forlenger ikke den opprinnelige garantiperioden.

Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skal ikke Fiskars under noen omstendighet holdes ansvarlig for tilfeldige, indirekte, spesielle eller følgemessige skader eller for skade på eller tap av bruk for ethvert utstyr, tap av fortjeneste, produktivitet, funksjonalitet, kunder, kontrakter, omsetning, inntekter eller ventede besparelser, økte kostnader eller utgifter eller forsinkelse eller manglende utførelse av garantiservice.

 

Garantist

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki
Finland

*En fjerde generasjons X-øks fra Fiskars gjenkjennes ved det 13-sifrede serienummeret på baksiden av øksen. Etter den første bokstaven i serienummeret fortsetter koden med en av følgende kombinasjoner: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI
Eksempel: Følgende serienummer inneholder kombinasjonen «AD», som bekrefter at produktet er en fjerde generasjons X-øks fra Fiskars: EADL6234234237