Fiskars Group tilbakekaller Fiskars Functional Form™ Skje produsert 20 juni 2020.

Fiskars Group har funnet ut at et parti av Fiskars Functional Form™ Skje kan inneholde PAA (primære aromatiske aminer) med verdier over de akseptable grensene. Da dette er et produkt som blir brukt i matlaging, finnes det en potensiell risk i å bruke produktet.

Vi anbefaller derfor at følgende produkt ikke selges, og tilbakekalles med umiddelbar effekt:

Produkt: Fiskars Functional Form ™ Skje
Produktkode: 1027299
Partikode: 200620
EAN kode: 6424002009665

Det spesifikke partiet, produsert 20 juni 2020, kan identifiseres via koden på baksiden av forpakningen, over strekkoden, eller via stemplet på skaftet på skjeens bakside. Alle produkter på lager av dette partiet skal taes ut av salg.

I juli 2020 tilbakekallet vi et mindre antall av det samme produktet, produsert i desember 2019. Vi tar produktkvalitet meget seriøst, og har siden july gjennomført grundige undersøkelser av produksjonsprosessen på produket som er her omtalt. Siden juli har vi derfor introdusert flere oppdateringer når det kommer til selve produksjonsprosessen for å sikre at slike hendelser ikke skjer igjen. I tillegg har vi økt antall tester. Batchen dette gjelder ble produsert før våre nye rutiner ble igangsatt.

Tilbakekallingen og den potensielle risken som her omtales gjelder ikke noen andre produkter i Functional Form serien. For å sikre at våre undersøkelser av denne hendelsen blir gjort på en så korrekt måte som mulig, stopper vi midlertidig visse ordre på Functional Form redskaper.

Om du har kjøpt produktet som her omtales, Functional Form Skje, bes du om å returnere dette til butikken mot bytte, eller pengene tilbake.

Functional form spoon

Slik ser du koden for det aktuelle partiet:

Koden finns på baksiden av forpakningen over strekkoden.

Har du kastet forpakningen, kan du finne den samme merkingen på baksiden av produktet. 

Pilen peker mot 06 og tallene 2 og 0 finns trykt på hver sin side om pilen.

Vi ber om unnskyldning for eventuelle problemer dette har skapt for deg som forbruker. Sikkerhet er alltid en topp prioritet for oss i Fiskars. Våre produkter er produsert ved hjelp av avansert teknologi og materialer. Vi tester våre produkter jevnlig for å sikre at de møter de kravene som stilles til bruk i de omgivelsene de er ment for å brukes. Vi tar denne saken meget seriøst, og har siden juli hatt produktet som her er omfattet spesielt i fokus. 

For mer informasjon kan du kontakte oss via:

customerservice.export@fiskars.com

Spørsmål og svar

1. Hvorfor trekker Fiskars tilbake Fiskars Functional Form-sleiven?

Vi har bedt om at produktet Fiskars Functional Form™ sleiv 1027299, batchkode 191223 og 200620, trekkes tilbake med umiddelbar virkning. Vi har oppdaget at produktet kan innholde PAA (primære aromatiske aminer) over grenseverdiene. Siden dette er et redskap som er i kontakt med mat, kan ikke potensiell helserisiko utelukkes.

De aktuelle batchene, som er produsert 23. desember 2019 og 20. juni 2020, kan identifiseres ved hjelp av batchkoden på emballasjens bakside, over strekkoden, eller den kan være trykt på baksiden av sleiven. Vi har bedt om at hele beholdningen som stammer fra disse batchene, blir fjernet fra alle salgssteder. Problemet gjelder ikke Functional Form-sleiver som er produsert på et annet tidspunkt, eller andre redskaper i Functional Form-produktserien.

2. Hvordan forsikrer Fiskars seg om at forbrukerne ikke bruker produktet?

Det er beordret en umiddelbar intern stoppordre for produktet, og vi undersøker for øyeblikket årsaken til at problemet oppstod samt foretar ytterligere tester av det aktuelle redskapet. Leveranser av dette produktet er satt på vent til problemet er løst.

Vi informerer grossistene våre og de enkelte nettbutikkundene om forholdet. Vi har bedt grossistene om å fjerne hele beholdningen med de aktuelle batchkodene fra alle salgssteder, og at de kontakter salgsrepresentanten for Fiskars for å ordne med etterfyllingen av lagerbeholdningen. Samarbeidspartnerne våre har mottatt et oppslag med varsel til forbrukere som kan henges opp i butikken, og vi ber om at de som har kjøpt produktet, leverer det inn i butikken for å få pengene tilbake eller bytte det i et tilsvarende produkt fra en annen batch.

3. Utsetter forbrukerne seg for risiko ved å bruke produktet? Hva går den potensielle helserisikoen ut på?

Det er minimal risiko forbundet med kortsiktig eksponering, og vi kaller derfor produktet tilbake innenfor en trygg tidsramme. Ved vedvarende eksponering over lengre tid kan vi ikke utelukke en helserisiko. Vi tar alle forholdsregler for å hindre slik risiko forbundet med langsiktig bruk ved å reagere raskt og kalle tilbake produktet.

4. Er det trygt å bruke andre produktet i Functional Form-serien?

Trygghet har høyeste prioritet hos oss. Produktene våre er fremstilt ved hjelp av avanserte tekniske produksjonsmetoder og materialer. De er testet, og resultatene viser enestående ytelse i forhold til aktivitetene og miljøene produktene ble utformet for.

Vi har bedt om at produktet Fiskars Functional Form™ sleiv 1027299, batchkode 191223 og 200620, trekkes tilbake. Problemet gjelder ikke andre produkter i Functional Form-serien eller de settene med 2 eller 3 deler der Functional Form™ sleiv 1027299 inngår.

5. Hvordan kan de aktuelle batchene identifiseres?

De aktuelle batchene, som er produsert 23. desember 2019 og 20. juni 2020, kan identifiseres av batchkoden 191223 og 200620 på emballasjens bakside, over strekkoden. Hvis emballasjen er kastet, finnes det en preging bak på sleiven med en pil som peker på 12 og 1, med tallet 9 er trykt på den ene eller andre siden av pilen, eller pilen peker på 6 og 2 med 0 trykt på den ene eller andre siden av pilen.

6. Hvor har produktene fra de aktuelle batchene blitt solgt?

Batchen 191223 har blitt solgt i Europa inkl. Storbritannia, Russland og Australia, og batch 200620 i Europa, Australia og New Zealand via Fiskars' samarbeidspartnere og i Fiskars' nettbutikk. Vi har informert grossistene våre og de enkelte nettbutikkundene om forholdet.

7. Hvor mange produkter inneholder de aktuelle batchene?

De aktuelle batchene er begrensede, og batch 191223 har blitt distribuert til kundene våre mellom mars og utgangen av mai og batch 200620 mellom august og begynnelsen av november.

8. Hvor har de aktuelle batchene blitt produsert?

De aktuelle batchene har blitt produsert av én av leverandørene våre i Kina.

9. Hvordan får jeg et nytt produkt som erstatning for et produkt fra de aktuelle batchene?

Vi ber deg om å henvende deg til butikken der du kjøpte produktet. Hvis det ikke er mulig, anbefaler vi at du oppsøker den nærmeste butikken som selger Fiskars Functional Form-produkter.

10. Jeg har ikke lenger kvitteringen for produktet. Kan jeg likevel returnere det?

Ja, du kan selvsagt likevel returnere eller bytte produktet. De aktuelle batchene kan identifiseres av batchkode 191223 eller 200620 på emballasjens bakside, over strekkoden. Hvis emballasjen er kastet, finnes det en preging bak på sleiven med en pil som peker på 12 og 1, med tallet 9 er trykt på den ene eller andre siden av pilen, eller pilen peker på 6 og 2 med 0 trykt på den ene eller andre siden av pilen.

11. Hva gjør Fiskars for å hindre slike hendelser i fremtiden?

Vi har som førsteprioritet å sikre at produktene og tjenestene våre holder høy kvalitet. Vi jobber kontinuerlig for å oppfylle kundenes og forbrukernes forventninger ved å levere produkter av høyeste kvalitet, og vi gjør alt som er nødvendig for å oppnå dette.

Alle i verdikjeden vår har ansvar for å sikre at enhver prosess er av høy kvalitet. Nye produkter og endringer av produkter eller prosesser utformes ved bruk av avanserte kvalitetsverktøy for planlegging, og de gjennomgår tester som sikrer at de oppfyller selv de høyeste forventninger. Vi forbedrer hele tiden produktene og prosessene våre slik at vi kan levere kvaliteten vi er kjent for og samtidig sikre effektiviteten.

Fiskars Group tilbakekaller Fiskars Functional Form™ Skje produsert 23 desember 2019

Fiskars Group har funnet ut at et parti av Fiskars Functional Form™ Skje kan inneholde PAA (primære aromatiske aminer) med verdier over de akseptable grensene. Da dette er et produkt som blir brukt i matlaging, finns det en potensiell risk i å bruke produktet.

Vi anbefaller derfor at følgende produkt ikke selges og tilbakekalles med umiddelbar effekt:
Produkt: Fiskars Functional Form ™ Skje
Produktkode: 1027299
Partikode: 191223

Det spesifikke partiet, produsert 23 desember 2019, kan identifiseres via koden på baksiden av forpakningen, over strekkoden, eller via stemplet på skaftet på skjeens bakside. Alle produkter på lager av dette partiet skal taes ut av salg. Problemet gjelder ikke andre produksjons datoer, ei heller andre produkter i serien.

Om du har kjøpt produktet som her omtales, bes du om å returnere dette til butikken mot bytte, eller pengene tilbake.

Functional form spoon
Functional form spoon package batch code

Koden finns på baksiden av forpakningen over strekkoden

Functional Form Spoon Batch code dial

Har du kastet forpakningen, kan du finne den samme merkingen på baksiden av produktet. Pilen peker mot 12 og tallene 1 og 9 finns trykt på hver sin side om pilen.

Vi ber om unnskyldning for eventuelle problemer dette har skapt for deg som forbruker. Vi strever etter å kontinuerlig møte våre kunders og konsumenters forventninger når det kommer til kvalitet, og gjør alle nødvendige reaksjoner som må til for å imøtekomme disse kravene.