Fiskars Konkurranseregler

Test ut vår nye Fiskars Vanningstrommel – Konkurranseregler

Organinsering av konkurransen:

Organisatoren av konkurransen er Fiskars Norge AS, Nydalsveien 32 b, 0401 Oslo, heretter kalt «Fiskars».

Konkurranseperiode:

Deltakerne kan søke om å få teste vår nye vanningstrommel fra 1.mai til 1. juli gjennom å fylle ut skjemaet som ligger på http://www.fiskars.no/aktiviteter-og-kampanjer/testpilot. Fra og med 1. juli vil konkurransen lukke, og det vil ikke være mulig å registrere seg.

Regler for konkurransen:

Konkurransen er åpen for alle med bostedsadresse i Norge, og som er fylt 18 år.

Reglene gjelder for alle som deltar, og ved å delta på konkurransen, aksepterer du også disse reglene.

Det er kun lov å registrere seg èn gang pr person gjennom konkurranseperioden. Bilder, tekst og kommentarer som blir sendt inn kan bli brukt på konkurransesiden.

Konkurransen er ikke åpen for ansatte i Fiskars konsernet, ei heller medlemmer av deres husholdning. Likeså er heller ikke konkurransen åpen for firmaer som er involvert i markedsføringen og/eller produksjonen av konkurransen, og ei heller medlemmer av deres husholdning.

Det er ikke nødvending å kjøpe et Fiskars produkt for å være med i konkurransen.

Avstemning:

Alle besøkende på siden i konkurranseperioden kan stemme på sin favoritt til å få teste produktet.

Hver besøkende kan stemme èn gang pr dag pr bilde. Alle stemmer som kommer fra samme IP adresse er å betrakte fra samme person.

Vinnerne:

Totalt vil 50 personer bli trukket ut som vinnere. De vil bli plukket ut blandt de som får flest stemmer, samt de som har de beste søknadene. Vinnerne blir kontaktet personlig.

Vinnerne vil motta 1 stk Fiskars slangetrommel. Når produktet er mottatt, vil vinnerne motta en undersøkelse for å gi feedback tilbake til Fiskars. Denne korte undersøkelsen må gjennomføres.

Premie:

Som en ytterligere påskjønnelse for utfylte tilbakemeldinger, vil vinnerne også motta et annet produkt fra Fiskars' nye serie med vanningsprodukter.

Vinnerne er selv ansvarlig for evnt kostnader ved mottak av premiene, slik som ekstra frakt kostnader etc.

Bruk av materiale:

Fiskars reserverer seg retten til å bruke materiale som blir sendt inn til denne konkurransen, inkludert, men ikke begrenset til, bilder, kommentarer, beskrivelser osv i sine egne aktiviteter og markedsføring både internt og eksternt.

Ved å delta i denne konkurransen, gir deltakerne samtykke til å publisere fullt navn på vinnerne uten separate samtykke og kompensasjon. Vinnernes navn kan bli publisert på sosiale medier som Facebook.

Fiskars’ ansvar:

Fiskars’ ansvar som organisator av denne konkurransen mot deltakerne kan ikke, under noen omstendighet, overstige mengden og verdien av premiene som er nevnt i disse offisielle reglene. Vinnerne frikjenner arrangøren av konkurransen for alt ansvar som måtte følge av, eller bli påstått å resultere fra, oppføring i denne konkurransen i form av bruk eller premier.

Fiskars’ sitt ansvar for produktene gis i henhold til Finnish Product Liability Act.

Behandling av personopplysninger:

Behandling av personopplysninger: Fiskars Finland Oy Ab forholder seg til den finske personopplysningsloven med hensyn til personopplysninger som den samler og prosesser. Fiskars kan behandle personopplysninger på konkurransens deltakere i sitt kunderegisteret og dens permanente direkte markedsføringsregister på den måten som er beskrevet i registerets beskrivelse. Deltakerne har rett til å forby at deres personlige data blir brukt til telemarketing ved å kontakte Fiskars:

Satu Kalliokulju, Director, Consumer Insight

Business Management

c/o Fiskars Finland Oy Ab

Email: Satu.Kalliokulju@fiskars.com