All Steel Pure produkter

Generelle garantibestemmelser

Fiskars All Steel Pure produktene er laget ved hjelp av avansert produksjon og materialer av høy kvalitet. Våre produkter er nøye testet og fungerer utmerket for aktivitetene og miljøene de ble produsert for. Noen ganger, uansett hvor forsiktige vi er, kan det oppstå feil i produksjonsprosessen. For å sikre at kundene våre får den best mulige bruksopplevelsen, gir vi tjuefem (25) års internasjonal begrenset garanti mot mangler i materialer og produksjonsfeil på denne serien.

Garantiperioden på tjuefem (25) år begynner på datoen for det originale kjøpet. Denne garantien er utelukkende gyldig i EU, Sveits, Norge, Australia, New Zealand og Russland.

Denne garantien er i tillegg til, og har ingen innvirkning på garantiene gitt av forhandleren, og den påvirker heller ikke juridiske rettigheter som du måtte ha krav på i henhold til gjeldende obligatorisk nasjonal lovgivning.

Garanti unntak og begrensninger

Garantien gjelder ikke:

  • når produkter brukes til kommersielle, profesjonelle eller leieformål;
  • når produktet har blitt endret eller reparert av noen som ikke er godkjente av Fiskars.

Garantien dekker ikke feil eller skader som kan tilskrives eller skyldes:

  • normal slitasje, slik som riper;
  • mulige endringer i produktets visuelle utseende, hvis de ikke påvirker produktets funksjonalitet;
  • misbruk, grov håndtering, uaktsomhet eller ulykke, for eksempel å slå, banke, slippe eller knuse;
  • misbruk eller bruk i strid med tiltenkt eller anbefalt bruk;
  • feil eller utilstrekkelig pleie (for eksempel å ikke rengjøre produktet etter bruk som beskrevet i bruksanvisningen) eller lagring (for eksempel i ikke egnede omgivelser);
  • bruk av uegnede rengjøringsmetoder eller stoffer

Krev garanti

Garantikrav må sendes skriftlig sammen med det defekte produktet til nærmeste Fiskars kundeservice i løpet av garantiperioden og innen tretti (30) dager fra feilen er eller burde blitt oppdaget. Kravet må inneholde eierens navn, adresse og telefonnummer, kjøpsdato, feilens art og datoen da den først ble oppdaget.

Godkjenning av garantikravet er etter Fiskars eget skjønn. Hvis det er godkjent, vil produktet, etter Fiskars eget skjønn, enten repareres eller erstattes av et lignende produkt. Når det gjelder utgåtte modeller, vil det defekte produktet bli erstattet med den mest lignende modellen fra dagens utvalg. Utskifting eller reparasjon av produktet skal ikke forlenge den opprinnelige garantiperioden.

Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal Fiskars under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tilfeldige, indirekte, spesielle eller følgeskader, eller for skader på eller tap av bruk av utstyr, tap av fortjeneste, produktivitet, funksjonalitet, virksomhet , kontrakter, salg, inntekter eller forventede besparelser, økte kostnader eller utgifter, eller forsinkelse eller manglende utførelse av garantitjenesten.

Garanti

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland