Fiskars 365 Limited Edition Øks

Fiskars 365 Limited Edition Øks

Generelle garantibestemmelser

Fiskars 365 Limited Edition Øks er laget ved hjelp av avansert produksjon og materialer av høy kvalitet. Våre produkter er nøye testet og fungerer utmerket for aktivitetene og miljøene de ble produsert for. Noen ganger, uansett hvor forsiktige vi er, kan det oppstå feil i produksjonsprosessen. For å sikre at kundene våre får den best mulige bruksopplevelsen, gir vi tjuefem (25) års internasjonal begrenset garanti mot mangler i materialer og produksjonsfeil på denne øksen.

Garantiperioden på tjuefem (25) år begynner på datoen for det originale kjøpet. Denne garantien er utelukkende gyldig i EU, Sveits, Norge, Australia, New Zealand, Ukraina, Tyrkia og Kasakhstan.

Denne garantien er i tillegg til, og har ingen innvirkning på garantiene gitt av forhandleren, og den påvirker heller ikke juridiske rettigheter som du måtte ha krav på i henhold til gjeldende obligatorisk nasjonal lovgivning.

Følgende betingelser gjelder for garantien:

Garantien gjelder ikke når produktene brukes til andre formål enn det de opprinnelig var ment for, og når produktene brukes til kommersielle og profesjonelle formål eller til utleieformål.

Garantien ekskluderer skader som følge av:

 • Uaktsomhet eller modifisering av produktet
 • En ulykke
 • Tap av produkt
 • Unnlatelse av å varsle forhandleren / Fiskars innen rimelig tid om skaden.
 • Skader forårsaket av produktet som følge av bruk som ikke er ment for produktet eller misbruk av produktet;
 • Slitasje under bruk, normal slitasje;
 • Ekstreme temperaturer; Varme, flamme, kontinuerlig varme over +40 grader Celsius eller under -30 grader Celsius
 • Manglende overholdelse av passende pleie, for eksempel rengjøring av produktet etter bruk og lagring borte fra vær og direkte sollys
 • Bruk av uegnede rengjøringsmetoder eller stoffer; slik som syrer eller løsningsmidler
 • Mangler forårsaket av lagring (for eksempel i ikke egnede omgivelser);
 • Garantien gjelder ikke i spesielt aggressive eller etsende klima som marine eller industrielle, ei eller hvis det er i konstant kontakt med vann, kjemikalier, aske, sement eller støv

Hvis du finner feil med utførelsen eller materialet i ditt Fiskars 365 limited edition produkt, bør du sende inn produktet og et garantikrav til butikken der du har kjøpt varen. Garantikrav må fremsettes skriftlig innen tretti (30) dager fra feilen er eller burde blitt oppdaget. Kravet må inneholde eierens navn, adresse og telefonnummer, bevis og kjøpsdato, feilens art og datoen da den først ble oppdaget. Produktet kan også returneres med vanlig post til butikken varen er kjøpt fra.

Godkjenning av retur er etter Fiskars skjønn. Hvis det er godkjent, vil produktet bli reparert eller erstattet av et lignende produkt som Fiskars kun har skjønn. Når det gjelder utgåtte modeller, vil den defekte varen byttes ut med den mest lignende modellen fra det nåværende området.

Fiskars er ikke ansvarlig for tilfeldige, indirekte, spesielle eller følgeskader, inkludert uten begrensning, skade på eller tap av bruk av utstyr, tapt salg eller fortjeneste eller forsinkelse eller unnlatelse av å utføre denne garantiforpliktelsen.

Denne garantien gitt av produsenten er i tillegg til og har ingen innvirkning på garantiene gitt av forhandleren, og den begrenser eller erstatter heller ikke juridiske garantier som en kunde kan ha krav på i henhold til nasjonal lovgivning.

Utskifting eller reparasjon av produktet forlenger ikke den opprinnelige garantien.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland