Garantibetingelser for Classic saksene

Generelle garantibestemmelser

Fiskars Classic saksene er laget ved hjelp av avansert produksjon og materialer av høy kvalitet. Våre produkter er nøye testet og fungerer utmerket for aktivitetene og miljøene de ble produsert for. Noen ganger, uansett hvor forsiktige vi er, kan det oppstå feil i produksjonsprosessen. For å sikre at kundene våre får den best mulige bruksopplevelsen, gir vi tjuefem (25) års internasjonal begrenset garanti mot mangler i materialer og produksjonsfeil på denne serien.

Garantiperioden på tjuefem (25) år begynner på datoen for det originale kjøpet. Denne garantien er utelukkende gyldig i EU, Sveits, Norge, Australia, New Zealand og Russland.

Denne garantien er i tillegg til, og har ingen innvirkning på garantiene gitt av forhandleren, og den påvirker heller ikke juridiske rettigheter som du måtte ha krav på i henhold til gjeldende obligatorisk nasjonal lovgivning.

Følgende betingelser gjelder for garantien:

Denne garantien dekker ikke skader på grunn av normal slitasje, upassende bruk, ulykke, tap av produkt, misbruk, uaktsomhet eller modifisering av produktet.

Denne garantien er i tillegg til og har ingen innvirkning på garantiene gitt av forhandleren, og den påvirker heller ikke juridiske rettigheter som du måtte ha krav på i henhold til gjeldende obligatorisk nasjonal lovgivning.

I tillegg:

  • Garantien gjelder ikke når produktene brukes til andre formål enn det de opprinnelig var ment for, og når produktene brukes til kommersielle og profesjonelle formål eller til utleieformål.
  • Garantien dekker ikke produkter som har blitt utsatt for reparasjoner eller reparasjonsforsøk som ikke er godkjent av Fiskars

Garantien ekskluderer skader som følge av:

  • Unnlatelse av å varsle forhandleren / Fiskars innen rimelig tid om skaden.
  • Bevisst å forårsake skade på produktet som følge av bruk som ikke er ment for produktet;
  • Bruk under bruk;
  • Overholdelse av ikke hensiktsmessig pleie, for eksempel rengjøring av produktet etter bruk og lagring borte fra vær og direkte sollys
  • Bruk av uegnede rengjøringsmetoder eller stoffer; slik som syrer eller løsningsmidler
  • Mangler forårsaket av værforhold; for eksempel rusting eller fargeforandring.
  • Garantien gjelder ikke i spesielt aggressive eller etsende klima som marine eller industrielle, ei eller hvis det er i konstant kontakt med vann, kjemikalier, aske, sement eller støv

Garanti service

Garantikrav må sendes skriftlig sammen med det defekte produktet til nærmeste Fiskars kundeservice i løpet av garantiperioden og innen tretti (30) dager fra feilen er eller burde blitt oppdaget. Kravet må inneholde eierens navn, adresse og telefonnummer, kjøpsdato, feilens art og datoen da den først ble oppdaget.

Fiskars behandler de foregående personopplysningene dine i forbindelse med garantikravet. Mer informasjon om behandling av personopplysninger finner du i Fiskars Consumer Privacy Policy, tilgjengelig på Fiskars nettsted.

Godkjenning av garantikravet er etter Fiskars eget skjønn. Hvis det er godkjent, vil produktet, etter Fiskars eget skjønn, enten repareres eller erstattes av et lignende produkt. Når det gjelder utgåtte modeller, vil det defekte produktet bli erstattet med den mest lignende modellen fra dagens utvalg. Utskifting eller reparasjon av produktet skal ikke forlenge den opprinnelige garantiperioden.

Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal Fiskars under ingen omstendigheter være ansvarlig for tilfeldige, indirekte, spesielle eller følgeskader, eller for skader på eller tap av bruk av utstyr, tap av fortjeneste, produktivitet, funksjonalitet, virksomhet , kontrakter, salg, inntekter eller forventet savin gs, økte kostnader eller utgifter, eller forsinkelse eller manglende utførelse av garantitjenesten.

Garantist

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland