Beskjæring av bærbusker

Beskjæring av bærbusker er viktig da dette promoterer mer bær. Man bør beskjære disse buskene årlig gjennom å fjerne noen av de eldste grenene da disse som oftest gir dårligst avling. Gamle grener kan gjenkjennes ved at de har mindre blader, har en mørkere farge, og ofte er krakelerte i barken.

Beskjæring av bærbusker

Beskjæring av bærbusker er viktig da dette promoterer mer bær. Man bør beskjære disse buskene årlig gjennom å fjerne noen av de eldste grenene da disse som oftest gir dårligst avling. Gamle grener kan gjenkjennes ved at de har mindre blader, har en mørkere farge, og ofte er krakelerte i barken.

Når og hvordan skal man beskjære bærbusker?

Beskjæringen bør gjøres før nye skudd skyter fart om våren, eller etter innhøstingen om høsten - se en oversikt under. Fjern alltid skudd så nære bakken som mulig, og fjern de som vokser innover i busken da disse kan spre sykdommer. Ved å fjerne disse åpnes busken også for nye skudd som kan skyte fart fra midten av planten.

Merk! Man kan også beskjære de tynneste nye skuddene slik at planten har mer energi for de sterkeste skuddene.

Planting av en ny bærbusk?

Når man planter en ny bærbusk kan det være nødvendig å beskjære rett etter planting hvis busken ikke har mange grener. For bærbusker gjøres beskjæringen om våren. Planter man stiklinger om høsten, skal disse beskjæres neste vår. 

Når det beskjæres etter planting så fjernes alle svake og skadede skudd, de andre skuddene beskjæres 15–20 cm over neste friske knoll. La stiklinger gro uten beskjæring de første årene, fjern kun skadede grener og de grenene som vokser langs bakken. 

Planting av en ny bærbusk.

Beskjæring av forskjellige typer bærbusker

Hvordan beskjære ripsbusker?

Beskjær ripsbusker om våren før vekstsesongen begynner:

 • Fjern noen av de gamle skuddene, skadede skudd & grener, grener som gnisser mot hverandre og grener som vokser langs bakken.
 • Man kan også fjerne noen av de yngre skuddene fra midten av busken for å sikre at sollyset når de innerste delene av busken. 

Hvis en busk ikke har blitt beskjært på flere år, så kan den fornyes ved å klippe alle grenene ned til  bakken over noen år.

Beskjæring av hele busken på en gang frarådes da dette gjør at den får for mye lys, noe som kan føre til mange nye skudd som vokser veldig fort. Å beskjære disse på et senere tidspunkt medfører mye jobb. 

Merk! Hvis du har plantet en ny ripsbusk så trenger ikke denne å bli beskjært før om ca 5 år.

Beskjær ripsbusker om våren før vekstsesongen begynner.

Hvordan beskjære bringbærbusker?

Bringebærskudd lever kun i 2 år, og dør etter de har produsert en avling.

 • Alle skudd som har produsert en avling beskjæres ned til nærmeste knoll på våren eller sent på høsten for å sikre at busken har nok næring gjennom vinteren.
 • I tillegg fjernes tørre, svake og skadede skudd og grener.

Bringebærskudd lever kun i 2 år, og dør etter de har produsert en avling.

Hvordan beskjære store/hage blåbærbusker?

Hagevarianten av blåbærbusken trenger praktisk talt ingen beskjæring, og trimming etter planting er ikke nødvendig. 

 • Om våren kan man fjerne eventuelle grener som har tørket ut og dødd om vinteren.
 • Noen av de eldste grenene som ikke produserer bær kan også fjernes.
 • Dry and diseased branches should also be removed.

Hagevarianten av blåbærbusken trenger praktisk talt ingen beskjæring, og trimming etter planting er ikke nødvendig.

Hvordan beskjære tindvedbusker?

Tindved busker beskjæres om våren før de første skuddene skytes gjennom å klippe av et par cm på tuppen av skuddet.

 • Hvis tindvedbusken har blitt for høy, kan den beskjæres fra toppen.
 • Hvis det vokser frem et stort antall røtter, kan disse også fjernes.
 • Døde og skadede grener bør også fjernes.

Merk! Beskjæring etter planting er ikke nødvendig for denne sorten.

Tindved busker beskjæres om våren.

Hvordan beskjære stikkelsbærbusker?

Stikkelsbær trenger generelt lite beskjæring:

 • Fjern to til tre av de eldste grenene annen hvert år.
 • Fjern skadede og tørkede grener når det er nødvendig.

Stikkelsbær trenger generelt lite beskjæring.

Hvordan beskjære aroniabærbusker?

Aroniabær vokser i buskform, og beskjæres årlig, helst om våren.

 • Fjern skadede og tørre grener, såvel som grener som vokser langs bakken.
 • Aroniabusker kan også beskjæres om høsten og tåler beskjæring ganske godt, særlig hvis busken er kraftig og sunn.
 • De lavere delene av busken er ofte tynne og gir lite avling, beskjæring vil ikke hjelpe på dette.

Merk! Busken tåler å bli beskjært helt ned, men hvis man ønsker avlinger, så skal man kun beskjære en få grener ned til bakken årlig. 

Aroniabær vokser i buskform, og beskjæres årlig, helst om våren.

Hvordan beskjære blåleddved?

Blåleddved, blå kaprifol, søtbærkaprifol og blåbærkaprifol - denne busken har mange navn, men skal beskjæres sent på vinteren i plantens hviletid. 

 • Hvis kvaliteten på bærene forringes, må busken beskjæres oftere.
 • Har man nettopp planten en busk, kan man la den vokse fritt noen år, før man etter ca 3 år begynner å beskjære den. 

Blåleddved (blå kaprifol, søtbærkaprifol, blåbærkaprifol) skal beskjæres sent på vinteren i plantens hviletid.
Se alle